اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

احتراماً به استحضار می رساند، شرکت وندا فرآیند قرن با تکیه بر دانش و تجربه فنی کادر مجرب خود توانایی تأمین کلیه تجهیزات مربوط به اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق، اندازه گیری و سایر تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان، نیروگاهی، غذایی، شیمیایی، فلزی، داروسازی، خودروسازی و ... از کلیه سازندگان اروپایی، آمریکایی و آسیایی را دارا می باشد.